Acte 27 abril

A les 12 hores a l'auditori de Banyoles.

Els diferents instituts faran una presentació dels cicles de grau mitjà que imparteixen.

INS Pere Alsius.
Grau mitjà:
- Conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural
- Ensenyaments Esportius - especialitat Futbol
- Ensenyaments Esportius - especialitat Bàsquet
- Ensenyaments Esportius - Salvament i socorrisme

Grau superior:
- Animació d'Activitats Físiques i Esportives
- Ensenyaments Esportius - especialitat futbol

Presentació Pere Alsius

INS Josep Brugulat.
Grau mitjà:
- Gestió administrativa
- Fusteria i moble
- Instal·lació i moblament
- Manteniment electromecànic

Grau superior:
- Mecatrònica industrial
- Administració i finances
- Disseny i moblament

Presentació Brugulat

INS Pla de l'Estany:
Grau mitjà:
- Atenció a persones en situació de dependència.
- Sistemes microinformàtics i xarxes.

Grau superior:
- Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (Informàtica).

Presentació APD
Presentació Informàtica

També intervindrà el CFA Pla de l'Estany.

Presentació CFA

a continuació hi haurà un torn obert de paraules.