Acte 25 abril

A les 12 hores a l'Auditori "l'Ateneu" de Banyoles.

Els diferents instituts faran una presentació dels cicles de grau mitjà i superior que imparteixen.

INS Pere Alsius.
Grau mitjà:
- Conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural
- Ensenyaments Esportius - especialitat Futbol
- Ensenyaments Esportius - Salvament i socorrisme

Grau superior:
- Ensenyament i Animació sòcio-esportiva
- Ensenyaments Esportius - especialitat socorrisme

INS Josep Brugulat.
Grau mitjà:
- Gestió administrativa
- Fusteria i moble
- Instal·lació i moblament
- Manteniment electromecànic

Grau superior:
- Mecatrònica industrial
- Administració i finances
- Disseny i moblament

INS Pla de l'Estany:
Grau mitjà:
- Atenció a persones en situació de dependència.
- Sistemes microinformàtics i xarxes.

Grau superior:
- Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (Informàtica).

També intervindrà el CFA Pla de l'Estany.

a continuació hi haurà un torn obert de paraules.