Vídeos promocionals

La formació professional del Pla de l'Estany segons els empresaris

INS Pla de l'Estany:
Grau mitjà:
- Atenció a persones en situació de dependència.

- Sistemes microinformàtics i xarxes.

Grau superior:
- Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (Informàtica).

INS Pere Alsius.
Grau mitjà:
- Conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural

- Ensenyaments Esportius - especialitat Futbol
- Ensenyaments Esportius - Salvament i socorrisme

Grau superior:
- Ensenyament i Animació sòcio-esportiva
- Ensenyaments Esportius - especialitat socorrisme

INS Josep Brugulat.
Grau mitjà:
- Gestió administrativa

- Fusteria i moble
- Instal·lació i moblament

- Manteniment electromecànic

Grau superior:
- Mecatrònica industrial
- Administració i finances
- Disseny i moblament